Till toppen

POPU01: Population 1 January by reporting country, age, sex and time

Välj variabler

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanDenmark , Faroe Islands , Greenland ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTotal , 0 years , 1 year ,

Valda 0 Totalt 101

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1950 , 1951 , 1952 ,

Valda 1 Totalt 72

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Populations as of 1 January

reporting country

Finland

Population as of December 31 of the previous year. For the years 1961-69 there are no information about age 89. Age group 89 means 89+ (years 1961-69).

Åland

Population as of December 31 of the previous year.

Sweden

Population as of December 31 of the previous year.

EU

From June 2020: EU refers to EU27_2020, which is the European Union with a fixed area composition of the current 27 countries.

EU

99 years or older: includes only 99 year olds. 2001-2014: 85=85 years and above. 2014 and onwards: Total includes people with age unknown.