Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

FERT01: Consumption of fertilizers, 1000 tonnes pure fertilizer by reporting country, fertilizer and time

Välj variabler

2023-03-28
1000 tonnes pure fertilizer
2024-03-28
2018-09-27
Eurostat [aei_fm_usefert] (Denmark, Finland, Åland, Norway).
Statistics Iceland [LAN01001].
Statistics Sweden [MI1002B1].
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Consumption of fertilizers, 1000 tonnes pure fertilizer. A fertilizer is a substance used in agriculture to provide crops with vital nutrients to grow (such as Nitrogen (N) and Phosphorus (P)). Fertilizers can be divided into inorganic fertilizers (also called mineral, synthetic or manufactured) and organic fertilizers.

reporting country

Denmark

Estimated data 2000 - 2011.

Finland

Includes Åland.

Åland

Statistics Åland no longer receives figures on fertilizers and is therefore retrieved via Eurostat instead starting November 2022.

Sweden

Revised data 2003 - 2004.