Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

GREE13: Extent of Arctic ice by location and time

Välj variabler

2023-03-28
Million square kilometers
2024-03-21
2021-05-19
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1979 , 1980 , 1981 ,

Valda 1 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
This is a vision indicator selected by the Nordic Council of Ministers. It relates to the target Climate action under the area A green Nordic region.

The indicator shows how many square kilometers in the Arctic that are covered by ice, in million square kilometers.

Since it is not applicable to derive an aggregate for the Nordic Region, Arctic ice cover describes the general development.

For more information on Our Vision 2030 and the indicators, please see https://www.norden.org/en/declaration/our-vision-2030