Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

GINI01: Gini coefficient by reporting country and time

Välj variabler

2022-11-18
Gini coefficient
2024-10-04
2017-09-04
Eurostat [ilc_di12] (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, EU, EA).
Statistics Faroe Islands [IP01010_INNT_GINFIM].
StatBank Greenland [INEIU101].
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanDenmark , Faroe Islands , Greenland ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 29

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
The Gini coefficient is the most commonly used measure of inequality. The coefficient varies between 0, which reflects complete equality and 1, which indicates complete inequality (one person has all the income or consumption, all others have none).

reporting country

Denmark

Break in time series 2003, 2010, 2011 and 2020.

Finland

Includes Åland.

Break in time series 2001, 2002, 2004 and 2008.

Norway

Break in time series 2003.

Sweden

Break in time series 2002, 2004 and 2008.

EA

EA refers to the euro area, with a fixed area composition of the current 20 countries (from 2023).

2019: Estimated

EU

From June 2020: EU refers to EU27_2020, which is the European Union with a fixed area composition of the current 27 countries.

2016 - 2019: Estimated.

reporting country: Denmark , time: 2003

Break in time series.

reporting country: Denmark , time: 2010

Break in time series.

reporting country: Denmark , time: 2011

Break in time series.

reporting country: Denmark , time: 2020

Break in time series.

reporting country: Finland , time: 2001

Break in time series.

reporting country: Finland , time: 2004

Break in time series.

reporting country: Norway , time: 2003

Break in time series.

reporting country: Sweden , time: 2002

Break in time series.

reporting country: Sweden , time: 2004

Break in time series.

reporting country: Sweden , time: 2008

Break in time series.

reporting country: EA , time: 2020

Break in time series.

reporting country: EU , time: 2020

Break in time series.